17.01.04
조회 수 177
추천 수 0
댓글 0
Extra Form
Location 9158410043
Address Czaplinek
Contact You can read this information after 'Log in'
Recykling liczy na odzyskiwaniu surowców wtórnych również ich ponownym robieniu w procesie produkcyjnym w planu osiągnięcia materiału o określeniu pierwotnym czy innym. Wykorzystywać ważna w obecny forma, nawet wielokrotnie, substancje zamknięte w odpadach lub poszczególne materiały. Jak wyrażają się sprawy związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów w Polsce również na świecie?

Cel recyklingu

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy zużycie surowców pierwotnych, co sprawia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i robienie redukuje i ilość odpadów, tym jedynym ilość mieszkania na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, jakie są nośnikami energii, jest tematem oszczędnego gospodarowania energią. Ważną zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego użycia tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym niezbędnym do ich przetworzenia.

Co kształtuje się do recyklingu?

Śmieci wytworzone w budynkach winnym stanowić usuwane w polach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem planu na rodzaj materiałów. W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne dodające się do przetworzenia można wydać na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.

Recykling papieru


Papier jest hodowany na świecie w liczb 318 mln ton rocznie. Przy czym przeciętny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru. Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna wynikającego z lasów (tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew). Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 mieszkania na składowisku.

Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75 proc., redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74 proc. i ilości ścieków przemysłowych o 35 proc. Zbiórka dokumentu i makulatury jest wykonywana przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

Do niebieskiego pojemnika na papier wrzucamy: gazety, pozycje w miękkich okładkach albo po usunięciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie. Czego nie można wrzucać do pojemnika na papier? Opakowania z pewną zawartością, lakierowany lub foliowany papier z folderów reklamowych, tapety, kalki, papier termiczny, zatłuszczony i zły papier (gdyby stanowi ostatnie segment wystarczy go oderwać), opakowania wielomateriałowe (tzw. kartoniki, opakowania tetra pak), artykuły higieniczne – tego pod żadnym pozorem nie montujemy w pojemniku niebieskim.

Recykling tworzyw sztucznych


W polskich gospodarstwach składa się 1,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. FIRMA SAWO informuje, że aż 60 proc. z nich nie jest poddawanych ponownemu przetworzeniu – powstaje z informacjach Fundacji Plastics Europe Polska. Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są niebezpieczne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu sięga nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie dochodzą do gleb i wód gruntowych. Złe istnieje ponad samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z racji na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku.


– Około 900 tys. ton śmieci jest bezpowrotnie traconych. Reszta jest odzyskiwana, czy zatem w recyklingu – 24 proc., czy przez odzysk energii – około 17 proc. Na środowisku Unii Europejskiej te sukcesy nie są najlepsze. Unia Europejska składuje tylko ok. 30 proc., bardzo więcej odzyskuje w ciągu odzysku energii – 37 proc. również w recyklingu – 26 proc. – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska.

Opakowania PET można produkować na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, i nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych sprowadza się za pomocą pojemników w kolorze żółtym.

Do żółtego pojemnika wrzucamy: puste butelki plastikowe po drugich napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i materiałach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torby z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp).

Z kolei opakowania po lękach i butelki po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po zabiegach chwasto i owadobójczych, zabawki, sprzęt AGD nie mogą się odkryć w żółtym pojemniku.

Recykling szkła


Szkło stanowi atrakcyjnym surowcem wtórnym, z pomocy na to, że pewno stanowić przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było przed. Mimo że odpady szklane nie mają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne.

Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa oraz na zmniejszenie liczby braków tego gatunku na wysypiskach. Zbiórkę szkła robi się za pomocą pojemników do segregacji, w kolorze białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego.

Do kontenera na szkło wrzucamy szkło opakowaniowe czyli butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. I czego nie wrzucamy? Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

Recykling odpadów aluminiowych


Dlaczego warto odzyskiwać aluminium. Po pierwsze − odpady aluminiowe nadają się w pełnie do recyklingu, a proces można przeprowadzać wielokrotnie bez szkód w kategorie produktu. Po drugie − złoża boksytu (rudy aluminium), z jakiego produkuje się aluminium, nie zmieniają się.


W Polsce recykling opakowań aluminiowych mieszka na górnym poziomie. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu skupia się ze skażeniem gleby, czystych oraz powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza sprowadza się o 95 proc., wód o 97 proc., a zużycie energii jest obniżone o 95 proc.. Metale są dodawane do zbiorników w odcieniu szarym.

Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp), również jak odpady z ciał sztucznych, wrzucamy do pojemnika żółtego.

Polskie warunki i cele wobec Unii


Każdy obywatel Polski robi w biegu roku około 300 kg śmieci, co w miary kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. Odpady to aktualnie największy problem ekologiczny w Polsce. W naszym świecie ponad 73 proc. odpadów komunalnych wchodzi na składowiska (Eurostat 2012 r.), co stanowi całkowicie powyżej średniej europejskiej (w Zgody Europejskiej średnio 38 proc.).

W poszczególnych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia ich nawet tanio niż 10 proc. (2006 r.), a to dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku.

Zmienić posiada toż działająca ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o brakach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która, w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów − jest dobrana z założeniem unijnym. Ustawa ta daje pewną hierarchię sposobów postępowania z odpadami: Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, otaczanie ich sprawiania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na tło i przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.
댓글 0
Write a comment You do not have permission to access.

Korean Event

International Student Community in South Korea, Gathering, Language, Culture, Event, Lecture, Festival, Contest, Seminar, Others
2017.01.06
조회 299
Culture Ciekawy blog
2017.01.06
조회 229
Language options trade
2017.01.06
조회 302
2017.01.06
조회 247
2017.01.05
조회 238
2017.01.05
조회 293
2017.01.05
조회 200
Gathering Recykling odpadów
2017.01.05
조회 133
2017.01.05
조회 244
2017.01.05
조회 271
Gathering site
2017.01.05
조회 283
2017.01.05
조회 330
2017.01.05
조회 340
2017.01.04
조회 198
2017.01.04
조회 293
2017.01.04
조회 167
2017.01.04
조회 282
2017.01.04
조회 195
2017.01.04
조회 249
2017.01.04
조회 225
1 - 72 - 583